MAAK KENNIS MET SFELLA

Het legionella preventiesysteem van Mioto

Nederland telt jaarlijks meer dan 500 legionella-slachtoffers. Mensen zijn lange tijd ernstig ziek en 5 tot 10% van hen komt zelfs te overlijden. Dit onthutsende aantal dreigt door de klimaatverandering alleen maar op te lopen.

Gelukkig is er nu het SFELLA legionella preventiesysteem dat het risico op besmetting bij het douchen tot een absoluut minimum reduceert. Snel en makkelijk te installeren, eenvoudig te beheren en uiterst betrouwbaar.

SFELLA MAAKT KORTE
METTEN MET LEGIONELLA

SFELLA is een modulair systeem, ontwikkeld voor ruimtes met meerdere douches. Sport- en saunacomplexen bijvoorbeeld. Het zorgt ervoor dat de waterleiding op een exact te bepalen moment na het laatste gebruik van de douche automatisch wordt doorgespoeld (smart flush). Het systeem meldt onmiddellijk wanneer er iets mis is met de temperatuur of de toevoer van water en voorziet in alle belangrijke informatie die nodig is voor rapportages en (remote) beheer.

ZO WERKT SFELLA

SFELLA is een modulair legionella preventiesysteem. Elk douchepunt heeft een afzonderlijke besturingsunit die een magneetklep in de eigen aftakking van de centrale aanvoerleiding aanstuurt. Wordt een douchepunt gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, dan voert de unit automatisch een veiligheidsspoeling uit. Zo reduceert het SFELLA legionella preventiesysteem de kans op legionella tot een minimum.

DE FUNCTIONALITEITEN VAN SFELLA

INDIVIDUELE besturingsUNITS

Per douchepunt is een SFELLA-unit in de watertoevoer opgenomen, met drukknop en temperatuurvoeler. Elk waterpunt kan dus afzonderlijk worden uitgelezen en aangestuurd.

KOOLSTOFDIOXIDEOPTIMAAL BEVEILIGD

Een temperatuursensor meet of de flush daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Is dat niet het geval, dan wordt de betreffende douche automatisch geblokkeerd. Dat gebeurt ook als de gevraagde watertemperatuur wordt overschreden. Mocht de spanning wegvallen, dan sluit de mono-stabiele magneetklep de leiding onmiddellijk af.

ONGEHINDERD DOUCHEN

Het SFELLA legionella preventiesysteem doet zijn werk volledig achter de schermen. Het systeem flusht enkel wanneer de douche niet wordt gebruikt. Ook een flush-vrije periode op vaste schoonmaakmomenten kan eenvoudig worden ingesteld.

EENVOUDIGE BEDIENING

Op de website of via de handige SFELLA-app op zijn mobile device kan de beheerder eenvoudig temperatuur, spoelinterval en douchetijd instellen. Hij ziet of alles goed werkt en kan (groepen) douches op afstand in- en uitschakelen.

VOLLEDIG INSTELBAAR

Hoe vaak en hoe lang moet worden gespoeld, is onder meer afhankelijk van het douchegebruik en de opbouw van het leidingnet. Spoelduur en spoelinterval zijn daarom volledig instelbaar.

OPTIMALE RAPPORTAGE

SFELLA genereert met één druk op de knop alle gewenste rapportages. Zo wordt objectief vastgesteld hoe het systeem heeft gefunctioneerd, of aan de wettelijke voorschriften is voldaan en waar wellicht slimme instellingswijzigingen mogelijk zijn.

makkelijk in te
stellen, en TE
monitoren

Spoelinterval, spoeltijd, watertemperatuur, tijdblokkades en alle andere relevante parameters kunnen eenvoudig door de installateur en/of gebouwbeheerder worden ingesteld. Simpelweg met een smartphone, tablet of laptop, via het eigen draadloze SFELLA-netwerk. Via dat netwerk geeft elke besturingsunit ook continu zijn status door. Groen: veilig; de douche wordt voldoende gebruikt. Blauw: er wordt een spoeling uitgevoerd. Rood: storing; de douche blokkeert totdat een monteur het probleem heeft verholpen.

rapportages en managementinformatie

De besturingsunits sturen een constante stroom van data naar een centrale gateway. Met die gateway maakt de gebouwbeheerder via zijn device contact. Vervolgens genereert hij heel eenvoudig rapportages die aantonen dat het systeem goed heeft gefunctioneerd en dat aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. Tegelijk beschikt hij over belangrijke managementinformatie om het systeem te optimaliseren. Bijvoorbeeld door units in te delen in overzichtelijke groepen/ruimtes met verschillende instellingen. Met het SFELLA legionella preventiesysteem is alles onder controle!

HET BREIN VAN SFELLA

SFELLA communiceert via een nieuw draadloos netwerk: MyriaNed. Hebben traditionele wifi- netwerken al moeite met enkele tientallen nodes (gebruikers), MyriaNed kan als wireless sensor network (WSN) enkele honderden en zelfs meer nodes aan. Al die nodes wisselen onderling informatie uit, zónder centrale server. Eenvoudiger, voordeliger en uitermate betrouwbaar!

ZELFORGANISEREND

Dankzij de mesh-technologie hebben alle nodes binnen hun reikwijdte verbinding met elkaar. De informatie wordt doorgegeven via het pad dat binnen het netwerk het beste uitkomt.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Alles nodes in het netwerk zoeken automatisch contact met elkaar en zorgen dat ze synchroon lopen om op het juiste moment data uit te wisselen. Zónder dat de installateur daar iets aan hoeft te doen.

LAAG ENERGIEVERBRUIK

De rondetijden waarop de nodes synchroon lopen, is instelbaar van 1/8 seconde tot enkele seconden. Hoe groter de rondetijd, hoe lager het energieverbruik.

SFELLA VS TRADITIONELE SYSTEMEN

Traditionele spoelsystemen maken gebruik van een centrale flush-box met een beperkt aantal aansluitingen. Met het SFELLA legionella preventiesysteem daarentegen heeft elk douchepunt zijn eigen besturingsunit. Daardoor kan het aantal douchepunten vrij worden uitgebreid, zónder een nieuwe centrale te hoeven installeren. En dus ook zonder extra leidingwerk, dat bij een traditioneel systeem wel nodig zou zijn.

SFELLA legionella preventiesysteem

Elk douchepunt heeft zijn afzonderlijke besturingsmodule, geïnstalleerd op de eigen aftakking van de centrale aanvoerleiding. Alle modules zijn separaat (of per groep) in te stellen en te beheren.

traditioneel legionella preventiesysteem

De verschillende douchepunten worden via één flush-box centraal aangestuurd en beheerd. Het aantal aansluitpunten is beperkt, dus bij uitbreiding dient een extra flush-box te worden geplaatst.

INSTALLATIEGEMAK & KOSTENBESPARING

SFELLA is niet alleen de ideale legionellapreventie oplossing bij nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw. Het systeem kan immers eenvoudig worden geïnstalleerd, zonder het verleggen van waterleidingen en dus zonder hak- en breekwerk.

De SFELLA-unit wordt simpelweg op de magneetklep aangesloten met een standaard DIN 43650A connector. Bedieningsknop in de unit pluggen, laagspanningsvoeding van unit naar unit doorstekkeren, klaar.

SFELLA PRODUCTS

SFELLA BASISPAKKET

Het SFELLA basispakket bevat alles om 10 douchepunten aan te sluiten en kan naar behoefte worden aangevuld.

  • 10xSfella besturingsunit (2,4 GHz of 868 MHz)
  • 10xMagneetklep
  • 10xTemperatuursensor
  • 10xPiëzo- of IR-doucheknop
  • 1xUSB-dongle
  • 1xAdapter

Besturingsmodule

Het hart van de software, met een node van 2,4 GHz of 868 MHz, afhankelijk van het noodzakelijke bereik.

magneetklep

Stopt en opent de watertoevoer. Mono-stabiel dus veilig; als de spanning wegvalt sluit de klep automatisch.

temperatuursensor

Meet de watertemperatuur. Wordt eenvoudig op de warmwaterleiding geklemd.

Piëzo- of infraroodknop

Met elektrische aansluiting op de besturingsmodule. Voor comfortabel en waterzuinig douchen.

USB-dongle

Stuurt data uit het netwerk naar een digitaal device. I.c.m. een adapter kan dat ook in de cloud.

Adapter

Voeding van een aantal besturingsmodules

Vraag onze gratis
brochure aan

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang onze digitale brochure.